Our Team
Our team is part of the professional team of Mali dom - Zagreb that is consisted of special education teachers, speech therapist, social pedagogist, physiotherapists, occupational therapists, psychologist and social worker.

All of our presenters and performers underwent numerous and various training and were focused on mastering specific knowledge in various areas of assessment, education, and (re) habilitation of children of early age with developmental risks or developmental difficulties.
Ana Validžić PožgajAna Validžić Požgaj rehabilitator anav@malidom.hr

Ana je diplomirala na Edukacijskom rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2012. završava Portage Workshop za trenere u Engleskoj gdje dobiva dodatna znanja i vještine u sistematizaciji stručne podrške u obitelj. Krajem 2012. godine upisuje sveučilišni stručni poslijediplomski studij Rana intervencija u edukacijskoj-rehabilitaciji.

Martina CelizićMartina Celizić rehabilitator martina@malidom.hr

Martina je diplomirala na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U svom profesionalnom radu usmjerena je na razvoj pristupa u radu s djecom i mladeži s višestrukim teškoćama. 2008. godine odlazi na stručno usavršavanje u Perkins School for Blind u Bostonu na temu Razvoj kurikuluma kod djece s višestrukim teškoćama.
 

Marijana Konkoli ZdešićMarijana Konkoli Zdešić rehabilitator marijana@malidom.hr

Marijana je diplomirala na Edukacijskom rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 1999. godine završava stručnu edukaciju iz problematike edukacije i rehabilitacije djece s višestrukim teškoćama na Perkins Scholl for the Blind u Americi. 2010. godine završava Basic Portage Workshop u Engleskoj gdje stječe znanja o sistematizaciji stručne podrške u obitelji. Trenutno je upisana na poslijediplomski studij Rana intervencija u edukacijskoj-rehabilitaciji.

Ivana Rogar GojevićIvana Rogar Gojević rehabilitator ivana@malidom.hr

Ivana Rogar Gojević diplomirala je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu. 2010. godine završava stručno usavršavanje iz senzorno integracijske Ayres terapije – SIAT. Održala je niz stručnih predavanja stručnim djelatnicima u Hrvatskoj i inozemstvu (Bugarska, Armenija).
 

Ivana MacokatićIvana Macokatić rehabilitator ivanam@malidom.hr

Ivana Macokatić diplomirala je na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Profesionalno se usavršavala u području edukacije djece s oštećenjima vida i sluha, komunikacije te Neuroligvističkog programiranja. U okviru usavršavanja na području plesa i pokreta završava „Teachers Training in Holistic Dance and Movement Pedagogy“ te edukaciju plesne psihoterapije (pod supervizijom).

Senada JagarSenada Jagar rehabilitator senada@malidom.hr

Senada je diplomirala na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Poslijediplomski specijalistički studij “Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji”, završava u svibnju 2014. godine obranom specijalističkog rada na temu: “Primjena Ranog interventnog programa u obitelji djeteta sa senzoričkim oštećenjima.”.

Nikolina Mihalić KocijanNikolina Mihalić Kocijan rehabilitator nikolina@malidom.hr

Nikolina je diplomirala na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu 2011. godine. Iz osobnog interesa 2011. godine polazi radionice izrade preparata prirodne kozmetike što kasnije primjenjuje u svom edukacijsko-rehabilitacijskom radu uz daljnje usavršavanje, razvoj aktivnosti i sudjelovanje u događajima u lokalnoj zajednici.

Mirjana MarojevićMirjana Marojević socijalni radnik mirjana@malidom.hr

Mirjana je diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studij za obrazovanje socijalnih radnika.Dodatno se kontinuirano usavršava ks posebnim naglaskom na osnaživanje i podršku roditeljima djece s razvojnim teškoćama. Polaznica je specijalističkog studija Psihosocijalni pristup u socijalnom radu Pravnog  fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Diana KorunićDiana Korunić logoped diana@malidom.hr

Diana je diplomirala na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Profesionalno se usavršava kroz razne edukacije, kongrese, projekte, radionice s naglaskom na području Terapijskog hranjenja te Nadomjesne i potpomognute komunikacije. Tijekom 2011. završila je edukaciju iz “Razvojne procjene djece dobi 0-6“.

Jasminka GagulaJasminka Gagula fizioterapeut jasminka@malidom.hr

Jasminka je diplomirala na Specijalističkom diplomskom studiju fizioterapije Zdravstvenog Veleučilišta, modul Neurološka fizioterapija. U rujnu 2004. godine završava Basic Bobath Course u Cardiffu (UK) te postaje certificirani Dječji Bobath terapeut. Veliki interes pokazuje za Procjenom spontanih pokreta specifičnoj za dob djece od 0 do 4 mjeseca.

Jelena ŠpionjakJelena Špionjak fizioterapeut jelena@malidom.hr

Jelena Špionjak je diplomirala na Specijalističkom stručnom diplomskom studiju fizoterapije u Zagrebu. 2013. diplomira osteopatiju na Akademiji osteopatije u Velikoj Gorici. Iste godine izabrana je u nastavno zvanje predavača na Zdravstvenom Veleučilištu u Zagrebu.

 

Margareta VidmarMargareta Vidmar rehabilitator margareta@malidom.hr

Darija Udovičić MahmuljinDarija Udovičić Mahmuljin ravnateljica darija@malidom.hr

Darja Roberta MićDarja Roberta Mić voditelj općih poslova roberta@malidom.hr

Snježana SeitzSnježana Seitz rehabilitator snjezana@malidom.hr

Snježana je diplomirala na Edukacijskom rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U organizaciji Malog doma - Zagreb i Christian Blindmission, 2009. godine završila je edukaciju za Stručnjaka za vid. Krajem 2012. godine upisuje sveučilišni stručni poslijediplomski studij Rana intervencija u edukacijskoj-rehabilitaciji.
 

Tatjana Petrović SladetićTatjana Petrović Sladetić socijalni pedagog tatjana@malidom.hr

Tatjana Petrović Sladetić  je diplomirala na Edukacijskom rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala je 2009. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
U organizaciji Malog doma - Zagreb i Christian Blindmission završila je edukaciju za Stručnjaka za vid.