Multimodalni pristup interakciji i komunikaciji osoba sa senzoričkim i drugim utjecajnim/višestrukim teškoćama

Autorica priručnika - Martina Celizić

Iz sadržaja...

 
  • Interakcija i komunikacija
  • Potrebe osoba s višestrukim teškoćama
  • Identitet multimodalne komunikacije
  • Oblikovanje sustava totalne komunikacije za osobe s višestrukim teškoćama
  • Oblici i funkcije totalne komunikacije
  • Ostvarivanje pretpostavki za korištenje sustava potpomognute komunikacije
  • Komunikacijske strategije u radu s osobama sa senzoričkim i/ili višestrukim teškoćama
Priručnik preuzmite ovdje:
Multimodalni pristup interakciji i komunikaciji osoba sa senzoričkim i drugim utjecajnim teškoćama/
Slika Multimodalni pristup