Suradnja

U okviru naših edukacija kao gosti predavači sudjeluju stručnjaci s Edukacijsko rehabilitacijskog i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao i stručnjaci s Klinike za očne bolesti KB "Sveti Duh" :
  • doc.dr.sc. Nenad Vukojević
  • dr.sc. Jelena Petrinović Dorešić
  • izv.prof.dr.sc. Anamarija Žic Ralić
  • izv.prof.dr.sc. Martina Ferić
  • doc.dr.sc. Ante Bilić Prcić
  • doc.dr.sc. Sonja Alimović