Naša vizija

Osnovna aktivnost Edukacijskog centra Dnevnog Centra za rehabilitaciju Mali dom-Zagreb usmjerena je na izradu i provođenje edukacijskih programa namijenjenih stručnjacima koji rade na području procjene, edukacije i (re)habilitacije djece rane životne dobi s razvojnim rizicima i s razvojnim teškoćama.

Svojim edukacijskim sadržajima Centar ima za cilj razvijanje i osnaživanje profesionalnih kompetencija, kao i osposobljavanje stručnjaka za izradu i primjenu specifičnih metoda.

Edukacijski programi namijenjeni su strukama edukacijsko-rehabilitacijskog profila (rehabilitatorima, logopedima, socijalnim pedagozima), psiholozima, pedagozima, odgajateljima, socijalnim radnicima, radnim terapeutima, fizioterapeutima, medicinskim sestrama i liječnicima.
 
Misija Centra je omogućiti profesionalni razvoj stručnjaka koji će zadovoljiti raznovrsne potrebe i izazove struke.