Kontakt
Mali dom - Zagreb, Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži,
Baštijanova 1D, 10 000 Zagreb

E-mail: ec@malidom.hr

Tel: +385 1 3746 500
Tel: +385 1 6521 096
Tel/Fax: + 385 1 6521 099

 
Gdje smo