Pravilno postupanje i pozicioniranje

Ovaj priručnik napisan je s ciljem prikazivanja postupaka pravilnog postupanja kroz pokret i kretanje s djecom rane životne dobi s razvojnim rizicima ili s djecom koja su već razvila klasifikaciju cerebralne paralize.

Analiza pokreta razrađena je kroz ključne pojmove motoričkog razvoja u okviru razvojne neurologije, a smjernice pravilnog postupanja prikazane su kroz 55 slikovnih prikaza.
Autorica priručnika - Jasminka Gagula

Iz sadržaja...

 
  • Analiza pokreta
  • Komponente složenosti i raznolikosti pokreta
  • Komponente varijacije i varijabilnosti pokreta
  • Pravilno postupanje i pozicioniranje djeteta kroz pokret i kretanje
Slika
Cijena tiskanog izdanja: 7 EUR
Uplate se vrše na žiro račun Dnevnog centra za rehabilitaciju Mali dom-Zagreb: HR0324020061100910592.
Obvezno za svrhu navesti naziv edukacijskog materijala i ime naručitelja. Edukacijski materijal će biti dostavljen na Vašu adresu nakon izvršene uplate.