Bol kod djece s cerebralnom paralizom: obilježja i podjela te mogućnosti prevencije i tretmana.

Sadržaj
Edukacija je koncipirana kao odgovor na problematiku boli kod djece i mladih s cerebralnom
paralizom, ali i potrebe njihovih obitelji i stručnjaka koji se u svakodnevnom životu i radu susreću s
izazovnim situacijama koje su posljedica boli i bolnih stanja.

Edukacija će biti usmjerena na prepoznavanje boli, osvještavanje bolnih ponašanja djece i
mladih s cerebralnom paralizom te razmatranje optimalnih tehnika prevencije, odnosno tretmana boli.

Cjelokupni programski okvir obuhvatit će elemente:
1. Teorijske postavke boli kod djece i mladih s cerebralnom paralizom, uzevši u obzir
mogućnosti i ograničenja pokreta i kretanja
2. Praktično-iskustvene postavke prevencije i tretmana boli
 
Vrijeme održavanja 23. svibnja 2023., 9-16h
Izvođači Dr. sc. Monika Novak Pavlic, Hrvoje Gudlin, mag.fizioterapije
Kotizacija 80 EUR
Maksimalan broj polaznika 20
Opterećenje
Rok prijave i uplate 15.5.2023.
Uplate se vrše na žiro račun Dnevnog centra za rehabilitaciju Mali dom-Zagreb: HR0324020061100910592.
Obvezno za svrhu navesti naziv edukacije i ime polaznika. Prijava će se smatrati pravovaljanom nakon izvršene uplate.