Cerebralno oštećenje vida u dječjoj dobi

Kroz teorijski okvir edukacije i video analize obuhvatiti će se područja definiranja, terminologije te etiologije cerebralnog oštećenja vida.

Naglasit će se razlika između cerebralnog i okularnog oštećenja vida te dobiti znanja o neurološkim korelatima i bihevioralnim značajkama djeteta s cerebralnim oštećenjem vida kao i osnove u metodama procjene.

Također će se ponuditi opće smjernice u postupanju s djetetom s cerebralnim oštećenjem vida.
 
Sadržaj
  • Definiranje i terminologija cerebralnog oštećenja vida
  • Etiologija cerebralnog oštećenja vida
  • Razlika između okularnog i cerebralnog oštećenja vida
  • Povezivanje neuroloških korelata s značajkama cerebralnog oštećenja vida
  • Bihevioralne značajke djeteta s cerebralnim oštećenjem vida
  • Metode procjene djeteta s cerebralnim oštećenjem vida
  • Opće smjernice u postupanju s djetetom s cerebralnim oštećenjem vida


OBAVIJEST o edukaciji
PROGRAM edukacije
Vrijeme održavanja 13. & 14. travnja 2018.
Izvođači Tatjana Petrović Sladetić, Snježana Seitz
Kotizacija 1.500,00 kn
Maksimalan broj polaznika 15
Opterećenje 16h
Rok prijave 03. travnja 2108.
Prijave su zatvorene