Izrada Individualnog edukacijskog plana i kreiranje cilju usmjerenih aktivnosti

Kreiranje Inidivudalnog edukacijskog plana predstavlja prvu stepenicu u sveobuhvatnom procesu programiranja u edukaciji i (re)habilitaciji djece i mladeži s razvojnim teškoćama. Sudionicima ovog modula ponuditi će se alat, kao i strategije razvoja IEP-a koji treba biti temeljni dio svakog kurikuluma.

Drugi edukacijski modul usmjeren je na Kreiranje cilju usmjerenih aktivnosti. Potreba sagledavanja funkcioniranja korisnika unutar različitih okruženja, vodi edukatore ka odabiru ciljeva i aktivnosti koji su usmjereni na osobu i njoj specifična okruženja.

Modul pruža praktične vještine kreiranja ciljeva i predstavlja most ka daljnjem planiranju i razvoju primjerenih aktivnosti, s mogućnošću prilagodbe u različitim okruženjima.

Edukacija će se odvijati putem alata za učenje na daljinu – Moodle i Zoom. Polaznici će sadržaj moći pratiti kombinacijom webinara i konzultacija putem Zoom-a u realnom vremenu. Na taj način biti će moguće prilagoditi praćenje ove edukacije. Završna radionica kreiranja Individualnog edukacijskog plana biti će organizirana putem platforme Zoom.

Preduvjet pristupanja edukaciji „Kreiranje cilju usmjerenih aktivnosti“ je da ste prethodno prošli edukaciju „Kreiranje Individualnog edukacijskog plana“ s obzirom na povezanost ovih dviju tematskih modula.
Sadržaj
  • SASTAVNICE INDIVIDUALNOG EDUKACIJSKOG PLANA
  • KREIRANJE INDIVIDUALNOG EDUKACIJSKOG PLANA
  • IMPLEMENTACIJA INDIVIDUALNOG EDUKACIJSKOG PLANA U EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKI KONTEKST
  • KREIRANJE CILJU USMJERENIH AKTIVNOSTI
  • IZRADA MATRIXA AKTIVNOSTI

Obavijest o edukaciji IEPAKTIV
Program edukacije IEP
Program edukacije AKTIV

 
Vrijeme održavanja 18. i 19. siječanj 2024. (IEP), 14. i 15. veljače 2024. (Kreiranje cilju usmjerenih aktivnosti)
Izvođači Martina Celizić, Ivana Rogar Gojević, Senada Jagar
Kotizacija Oba modula: 300 eura, Modul 1: Kreiranje IEP-a 200 eura
Maksimalan broj polaznika 25
Opterećenje Oba modula: 28 h, Modul 1: Kreiranje IEP-a 16h
Rok prijave
Prijave su zatvorene