Izrada Individualnog edukacijskog plana i kreiranje cilju usmjerenih aktivnosti

Kreiranje Inidivudalnog edukacijskog plana predstavlja prvu stepenicu u sveobuhvatnom procesu programiranja u edukaciji i (re)habilitaciji djece i mladeži s razvojnim teškoćama. Sudionicima ovog modula ponuditi će se alat, kao i strategije razvoja IEP-a koji treba biti temeljni dio svakog kurikuluma.

Drugi edukacijski modul usmjeren je na Kreiranje cilju usmjerenih aktivnosti. Potreba sagledavanja funkcioniranja korisnika unutar različitih okruženja, vodi edukatore ka odabiru ciljeva i aktivnosti koji su usmjereni na osobu i njoj specifična okruženja.

Modul pruža praktične vještine kreiranja ciljeva i predstavlja most ka daljnjem planiranju i razvoju primjerenih aktivnosti, s mogućnošću prilagodbe u različitim okruženjima.

Edukacija će se odvijati u hibridnom obliku, kombinacijom platforme Moodle Edukacijskog centra gdje polaznici mogu prilagoditi praćenje sadržaja svom rasporedu. Polaznici nakon toga sudjeluju u radionicama praktičnih vještina gdje ćemo kroz aktivno sudjelovanje raditi na praktičnim vještinama i implementaciji sadržaja u edukacijsko-rehabilitacijski rad.

Preduvjet pristupanja edukaciji „Kreiranje cilju usmjerenih aktivnosti“ je da ste prethodno prošli edukaciju „Kreiranje Individualnog edukacijskog plana“ s obzirom na povezanost ovih dviju tematskih modula.
Sadržaj
  • SASTAVNICE INDIVIDUALNOG EDUKACIJSKOG PLANA
  • KREIRANJE INDIVIDUALNOG EDUKACIJSKOG PLANA
  • IMPLEMENTACIJA INDIVIDUALNOG EDUKACIJSKOG PLANA U EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKI KONTEKST
  • ANALIZA AKTIVNOSTI I SUDJELOVANJA U AKTIVNOSTI
  • KREIRANJE CILJU USMJERENIH, FUNKCIONALNIH AKTIVNOSTI
Obavijest o edukaciji IEPAKTIV
Program edukacije IEP
Program edukacije AKTIV
CV izvoditelja edukacije

 
Vrijeme održavanja 22.siječanj 2024. početak edukacije Kreiranje Individualnog edukacijskog plana na Moodle platformi; 02. veljače 2024. Zoom konzultacije i početak edukacije Kreiranje cilju usmjerenih aktivnosti na Moodle platformi; 15. i 16. veljače 2024. Radionice praktičnih vještina (uživo, Dnevni centar "Mali dom-Zagreb"
Izvođači Martina Celizić, Ivana Rogar Gojević, Senada Jagar, Ivana Macokatić, Nikolina Jurić Tanfara
Kotizacija Oba modula: 300 eura, Modul 1: Kreiranje IEP-a 200 eura
Maksimalan broj polaznika 20
Opterećenje Oba modula: 28 h, Modul 1: Kreiranje IEP-a 16h
Rok prijave i uplate
Uplate se vrše na žiro račun Dnevnog centra za rehabilitaciju Mali dom-Zagreb: HR0324020061100910592.
Obvezno za svrhu navesti naziv edukacije i ime polaznika. Prijava će se smatrati pravovaljanom nakon izvršene uplate.