Izrada Individualnog edukacijskog plana i kreiranje cilju usmjerenih aktivnosti

Kreiranje Inidivudalnog edukacijskog plana predstavlja prvu stepenicu u sveobuhvatnom procesu programiranja u edukaciji i (re)habilitaciji djece i mladeži s razvojnim teškoćama. Sudionicima ovog modula ponuditi će se alat, kao i strategije razvoja IEP-a koji treba biti temeljni dio svakog kurikuluma.

Drugi edukacijski modul usmjeren je na Kreiranje cilju usmjerenih aktivnosti. Potreba sagledavanja funkcioniranja korisnika unutar različitih okruženja, vodi edukatore ka odabiru ciljeva i aktivnosti koji su usmjereni na osobu i njoj specifična okruženja.

Modul pruža praktične vještine kreiranja ciljeva i predstavlja most ka daljnjem planiranju i razvoju primjerenih aktivnosti, s mogućnošću prilagodbe u različitim okruženjima.
 
Sadržaj
  • SASTAVNICE INDIVIDUALNOG EDUKACIJSKOG PLANA
  • KREIRANJE INDIVIDUALNOG EDUKACIJSKOG PLANA
  • IMPLEMENTACIJA INDIVIDUALNOG EDUKACIJSKOG PLANA U EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKI KONTEKST
  • KREIRANJE CILJU USMJERENIH AKTIVNOSTI
  • IZRADA MATRIXA AKTIVNOSTI

Obavijest o edukaciji IEPAKTIV
Program edukacije IEP
Program edukacije AKTIV









 
Vrijeme održavanja
Izvođači Martina Celizić, Ivana Rogar Gojević, Senada Jagar
Kotizacija 2.250,00 kn
Maksimalan broj polaznika 25
Opterećenje 28 h
Rok prijave
Prijave su zatvorene