Komunikacijski sustavi u radu s osobama sa višestrukim teškoćama

Navedena edukacija pružiti će stručnjacima koji se u svom radu susreću sa populacijom korisnika sa senzoričkim i utjecajnim teškoćama i/ili višestrukim teškoćama , teorijska i praktična znanja i vještine iz područja analize, kreiranja i primjene multimodalnih komunikacijskih sustava kako bi se zadovoljila temeljna potreba  i pravo svakog pojedinca. Na temelju dugogodišnjeg iskustva, stručnjacima će se ponuditi različiti alati i potaknuti na kreativno rješavanja izazova s kojima se susreću u svakodnevnom radu.
Predavanja, radionice i diskusije, analize video snimaka i studije slučaja potaknuti će sudionike na promišljanje i oblikovanje djetetu primjerenih i učinkovitih komunikacijskih sredstava i aktivnosti. Specifične potrebe korisnika s višestrukim teškoćama biti će razmatrane u kontekstu primjene u različitim komunikacijskim situacijama i okruženjima.
Sadržaj
Obilježja komunikacije osoba s višestrukim teškoćama
Izazovi u komunikacijskom razvoju
Sastavnice modela komunikacije – oblici komunikacije, komunikacijske funkcije, sadržaj komunikacije, okruženje
Receptivna i ekspresivna komunikacija
Opservacija djetetove interakcije i komunikacije uz primjenu neformalnih alata procjene
Sažimanje informacija na temelju opservacije i definiranje ciljeva za dalje
Komunikacijske strategije
Primjena sustava konkretnih i apstraktnih simbola u radu s osobama s višestrukim razvojnim teškoćama
Kreiranje komunikacijskih ploča
Primjena sustava rasporeda
Prilagodbe i podrška
Taktilne strategije
Konverzacijski pristup
  

 
Vrijeme održavanja 19. i 20.listopad 2023., 09:00-17:00 h
Izvođači Martina Celizić, Nikolina Jurić Tanfara, Senada Jagar
Kotizacija 200 EUR
Maksimalan broj polaznika 8-16
Opterećenje 16 h
Rok prijave i uplate 29.rujan 2023.
Uplate se vrše na žiro račun Dnevnog centra za rehabilitaciju Mali dom-Zagreb: HR0324020061100910592.
Obvezno za svrhu navesti naziv edukacije i ime polaznika. Prijava će se smatrati pravovaljanom nakon izvršene uplate.