Pravilno postupanje kod neurorizične djece

Programski okvir edukacije omogućit će stručnjacima kreiranje potrebne podrške u izvođenju pokreta i kretanja djeteta neophodnog za daljnji sveobuhvatni razvoj.

Edukacija je koncipirana kao odgovor na izazove i potrebe različitih struka u poznavanju tipičnog i atipičnog motoričkog razvoja djeteta te potrebne prilagodbe postupanja s djetetom u aktivnostima skrbi i njege djeteta, kao i u terapijskim, odnosno edukacijsko - rehabilitacijskim aktivnostima.

Sudionicima edukacije ponudit će se smjernice analize motoričkog funkcioniranja djeteta zajedno uz smjernice o potrebnoj razini podrške kroz elemente pravilnog postupanja.

Znanja i vještine stečene na edukaciji bit će primjenjive za stručnjake u području zdravstvene skrbi i njege kao i u terapijskom, odnosno edukacijsko-rehabilitacijskom okruženju usmjerenom prema radu s djetetom.
Sadržaj
  • Teorijske postavke pravilnog postupanja kod neurorizičnog djeteta
  • Praktične postavke pravilnog postupanja kod neurorizičnog djeteta
  • Opservacijske vještine
  • Integracija motoričkih i drugih razvojnih komponenti
  • Povezivanje teorijskih i praktičnih postavki postupanja s djetetom


Obavijest o edukaciji_PP
Program edukacije
Vremenik edukacije


Vrijeme održavanja Informacije na email:ec@malidom.hr
Izvođači Jasminka Gagula, Jelena Špionjak
Kotizacija 200 EUR
Maksimalan broj polaznika 12
Opterećenje 16 h
Rok prijave
Prijave su zatvorene