Primjena bajki kroz likovnost u radu s djecom i mladima s teškoćama

Edukacija će uvesti stručnjake u osnovna znanja o području primjene bajki putem likovnosti i drugih ekspresivnih medija u edukacijsko-rehabilitacijskom i terapijskom radu te mogućnosti primjene u inkluziji. Bajke komuniciraju s nesvjesnim dijelom psihe koji može primiti i prepoznati skriveno značenje simbola, i arhetipski jezik te osnažuju i pomažu u savladavanju raznih etapa odrastanja. Govore o osamljenosti, nemoći, strahu, ljutnji, krivnji, preživljavanju, vršnjačkoj kompeticiji, prijateljstvu i praštanju, kao i skladu s vlastitim unutarnjim bićem.
Tijekom teoretskog dijela edukacije polaznici će biti upućeni u teorijska znanja o značenjima bajki i njihovoj terapijskoj ulozi. Na primjerima iz prakse polaznici će upoznati raznolike mogućnosti primjene bajke u edukacijsko-(re)habilitacijskom, terapijskom I inkluzivnom radu; te biti upućeni u postavljanje ciljeva, kreiranje i planiranje aktivnosti u kojima se primjenjuje bajka i ekspresivni mediji što će na radionici praktičnih vještina primjeniti izradom plana za jednu aktivnost. Kroz iskustvo sudjelovanja i stvaranja u kreativnim iskustvenim radionicama, polaznici će upoznati načine razumijavanja simbola i arhetipova, projektivne tehnike i uvidjeti potencijale stvaralačkog procesa i upotrebe art terapijskih tehnika i ekspresivnih medija.
Sadržaj
1.BAJKA I PROJEKTIVNA TEHNIKA - ISKUSTVENI LIKOVNI DIO
2.LIKOVNA RADIONICA - RAD S IZABRANOM BAJKOM 
3.PRIMJENA BAJKE I LIKOVNOSTI U RADU S DJECOM S TEŠKOĆAMA
4.PLANIRANJE AKTIVNOSTIObavijest o edukaciji
Program edukacije
CV izvoditelja 
Vrijeme održavanja
Izvođači Margareta Vidmar, mag. rehab. educ.
Kotizacija 600,00 kn
Maksimalan broj polaznika 14
Opterećenje
Rok prijave
Prijave su zatvorene