Primjena likovnih medija te pokreta i plesa u radu s djecom i mladima

Prvi modul edukacije obuhvatiti će pojam kreativnosti te osnovna znanja o likovnom jeziku i razvoju likovnog izražavanja. Objasniti će osnovne elemente i metode art terapije.
Tijekom praktičnog dijela polaznici će kroz iskustvo sudjelovanja u iskustvenim likovnim radionicama uvidjeti potencijale stvaralačkog procesa i upotrebe likovnog medija.

Drugi modul upoznati će polaznike s različitim tjelesnim „frazama“ te položajima tijela koje tijelo poprima u svakodnevnim situacijama.
Obuhvatiti će tehnike kretanja tijela u prostoru, razvojnog pokreta te neverbalne performanse u dijalogu.
Također će obuhvatiti Labanovu analizu pokreta te njenu primjenu u radu.
 
Sadržaj
  • KREATIVNOST, LIKOVNI SIMBOLI I JEZIK
  • FAZE RAZVOJA LIKOVNOG IZRAŽAVANJA
  • LIKOVNE TEHNIKE I MATERIJALI
  • VJEŽBE LIKOVNOG ZAGRIJAVANJA
  • LIKOVNI DIJALOG
  • RAZVOJNI I AUTENTIČNI POKRET
  • KREIRANJE FRAZE/KONTEKSTA KRETANJA
  • LABAN ELEMENTI KRETANJA I SOMATSKI PRISTUP
  • RAZVOJ DIJALOGA I ANALIZA KROZ RITMIČKA KRETANJA

Obavijest o edukaciji LP
Program edukacije LP
Vrijeme održavanja
Izvođači Margareta Vidmar, Ivana Macokatić
Kotizacija 1.100,00 kn
Maksimalan broj polaznika 16
Opterećenje 12 h
Rok prijave
Prijave su zatvorene