Procjena i rehabilitacija vida - napredni stupanj

Edukacijski program Procjena i (re)habilitacija vida zamišljen je kako bi ponudio sveobuhvatnu i sistematičnu izobrazbu iz područja procjene i (re)habilitacije funkcionalnog vida i vidnih funkcija djece i odraslih osoba.

Napredni stupanj osposobit će stručnjake u provedbi procjene vidnih funkcija i funkcionalnog vida te u kreiranju (re)habilitacijskih intervencijskih programa.  
Sadržaj
  • PROVEDBA PROCJENE VIDA
  • PRAKTIČNA PRIMJENA PROCJENE
  • (RE)HABILITACIJA VIDA
  • SPECIFIČNOSTI PROCJENE U ODNOSU NA DODATNE TEŠKOĆE
  • TRENING EKSCENTRIČNOG GLEDANJA

Obavijest o edukaciji napredni stupanj

Program naprednog stupnja


Vrijeme održavanja
Izvođači Snježana Seitz, Tatjana Petrović Sladetić, Sonja Alimović
Kotizacija 6.800,00 kn
Maksimalan broj polaznika 12
Opterećenje 120h
Rok prijave i uplate
Uplate se vrše na žiro račun Dnevnog centra za rehabilitaciju Mali dom-Zagreb: HR0324020061100910592.
Obvezno za svrhu navesti naziv edukacije i ime polaznika. Prijava će se smatrati pravovaljanom nakon izvršene uplate.