Procjena i rehabilitacija vida - napredni stupanj

Edukacijski program Procjena i (re)habilitacija vida zamišljen je kako bi ponudio sveobuhvatnu i sistematičnu izobrazbu iz područja procjene i (re)habilitacije funkcionalnog vida i vidnih funkcija djece i odraslih osoba.

Napredni stupanj osposobit će stručnjake u provedbi procjene vidnih funkcija i funkcionalnog vida te u kreiranju (re)habilitacijskih intervencijskih programa.  
Sadržaj
  • PROVEDBA PROCJENE VIDA
  • PRAKTIČNA PRIMJENA PROCJENE
  • (RE)HABILITACIJA VIDA
  • SPECIFIČNOSTI PROCJENE U ODNOSU NA DODATNE TEŠKOĆE
  • TRENING EKSCENTRIČNOG GLEDANJA

Obavijest o edukaciji napredni stupanj

Program naprednog stupnja


Vrijeme održavanja
Izvođači Tatjana Petrović Sladetić, Sonja Alimović, Nikolina Mihalić Kocijan
Kotizacija 1000 EUR
Maksimalan broj polaznika 12
Opterećenje 120h
Rok prijave
Prijave su zatvorene