Procjena i rehabilitacija vida - temeljni stupanj

Edukacijski program Procjena i (re)habilitacija vida zamišljen je kako bi ponudio sveobuhvatnu i sistematičnu izobrazbu iz područja procjene i (re)habilitacije funkcionalnog vida i vidnih funkcija djece i odraslih osoba.

Temeljni stupanj ponuditi će uvid u razvoj vida i vidnih funkcija, kao i u osnovna oštećenja vidnog puta. Upoznati će polaznike s utjecajem vida na druga razvojna područja te s parametrima procjene vidnih funkcija i funkcionalnog vida.

 
Sadržaj
  • RAZVOJ VIDA
  • OSNOVNI PARAMETRI PROCJENE VIDA
  • ICD I ICF DEFINIRANJE I KLASIFICIRANJE OŠTEĆENJA VIDA
  • OSNOVE REHABILITACIJE VIDA
  • OPTIČKA POMAGALA

Obavijest o edukaciji temeljni stupanj

Program temeljnog stupnja
Vrijeme održavanja
Izvođači Snježana Seitz, Tatjana Petrović Sladetić, Sonja Alimović
Kotizacija 3.200,00 kn
Maksimalan broj polaznika 16
Opterećenje 50 h
Rok prijave
Prijave su zatvorene