Procjena i rehabilitacija vida - temeljni stupanj

Edukacijski program Procjena i (re)habilitacija vida zamišljen je kako bi ponudio sveobuhvatnu i sistematičnu izobrazbu iz područja procjene i (re)habilitacije funkcionalnog vida i vidnih funkcija djece i odraslih osoba.

Temeljni stupanj ponuditi će uvid u razvoj vida i vidnih funkcija, kao i u osnovna oštećenja vidnog puta. Upoznati će polaznike s utjecajem vida na druga razvojna područja te s parametrima procjene vidnih funkcija i funkcionalnog vida.

 
Sadržaj
  • RAZVOJ VIDA
  • OSNOVNI PARAMETRI PROCJENE VIDA
  • ICD I ICF DEFINIRANJE I KLASIFICIRANJE OŠTEĆENJA VIDA
  • OSNOVE REHABILITACIJE VIDA
  • OPTIČKA POMAGALA

Obavijest o edukaciji

Program temeljnog stupnja
Vrijeme održavanja I modul: 02. i 03.studeni 2023., II modul: Moodle platforma; III modul: 24., 25. i 26.siječanj 2024., IV modul (ispit): 09. veljače 2024.
Izvođači Tatjana Petrović, Sonja Alimović, Nikolina Mihalić Kocijan, Martina Sedlar; gosti predavači: prim. dr. sc. Jelena Dorešić Petrinović, Andrea Paulik, Ivana Rogar Gojević, Danijela Kljajić, Jelena Špionjak, Senada Jagar i Marija Naglić
Kotizacija 450 eura
Maksimalan broj polaznika 20
Opterećenje 50 h
Rok prijave i uplate
Uplate se vrše na žiro račun Dnevnog centra za rehabilitaciju Mali dom-Zagreb: HR0324020061100910592.
Obvezno za svrhu navesti naziv edukacije i ime polaznika. Prijava će se smatrati pravovaljanom nakon izvršene uplate.