Sportske aktivnosti u radu s osobama s višestrukim teškoćama

Sport predstavlja važan aspekt kvalitete života koji doprinosi većem zadovoljstvu pojedinca. Postoje različiti načini na koje osobe s razvojnim teškoćama, bez obzira na stupanj opsežnosti,  mogu ostvariti potrebu za kretanjem i ono što sportske aktivnosti također nude – osjećaj zajedništva, povezanoti  i uspjeha.  Osobe s višestrukim teškoćama predstavljaju vrlo heterogenu populaciju koje se zbog specifičnosti svog senzoričkog, spoznajnog, motoričkog funkcioniranja susreću sa brojnim izazovima u razumijevanju svijeta oko sebe i uspostavljanju smislenih odnosa sa drugim osobama.
Motoričke sportske igre također predstavljaju kontekst unutar koje osobe s višestrukim teškoćama mogu ostvarivati i ciljeve drugih razvojnih područja na zabavan način.
Dnevni centar za rehabilitaciju „Mali dom-Zagreb“ godinama je razvijao model uključenosti korisnika u ovo područje života potičući razvoj kreativnih i inovativnih ideja i pristupa kako bi svaki korisnik mogao sudjelovati.  
Navedena edukacija pružiti će stručnjacima koji se u svom radu susreću sa populacijom korisnika sa višestrukim razvojnim teškoćama , praktična znanja i vještine iz područja analize i kreiranja motoričkih sportskih igara. Polaznici će imati prilike kreirati  motoričku sportsku igru pod mentorstvom stručnjaka koji je u svom dugogodišnjem radu razvio velik broj motoričkih sportskih igara.
Polaznici će kroz analizu sudjelovanja različitih korisnika u postojećim motoričkim sportskim igrama raditi na prepoznavanju potreba i utvrđivanju mogućnosti poticanja veće uključenosti. Polaznike će se potaknuti na kreativno pronalaženje rješenja kroz samostalno osmišljavanje motoričke sportske igre.
 
Sadržaj
MOGUĆNOSTI IMPLEMENTACIJE MOTORIČKIH  SPORTSKIH IGARA U RADU S DJECOM S VIŠESTRUKIM TEŠKOĆAMA
PREGLED MOTORIČKIH SPORTSKIH IGARA 
IMPLEMENTACIJA MOTORIČKIH SPORTSKIH IGARA U RADU S DJECOM S VIŠESTRUKIM TEŠKOĆAMA
PLANIRANJE I IZVEDBA MOTORIČKE SPORTSKE IGRE ZA UČENIKE S VIŠESTRUKIM TEŠKOĆAMA

OBAVIJEST O EDUKACIJI
PROGRAM EDUKACIJE
CV IZVODITELJA
Vrijeme održavanja 20. i 21. travanj 2023.
Izvođači Dražen Viljušić
Kotizacija 200 EUR
Maksimalan broj polaznika 12
Opterećenje 16 sati
Rok prijave i uplate 05.travanj 2023.
Uplate se vrše na žiro račun Dnevnog centra za rehabilitaciju Mali dom-Zagreb: HR0324020061100910592.
Obvezno za svrhu navesti naziv edukacije i ime polaznika. Prijava će se smatrati pravovaljanom nakon izvršene uplate.