Aktivnosti izrade prirodne kozmetike u okviru edukacijsko rehabilitacijskih programa

Radionica će prikazati područja primjene aktivnosti izrade prirodne kozmetike u edukacijsko-rehabilitacijskom radu s djecom i mladima s razvojnim teškoćama te osobama s invaliditetom.

Praktični dio radionice obuhvaća izradu jednostavnih preparata poput šećernog pilinga za tijelo, balzama za usne, masažnih pločica i mirisnih soli za kupanje.

Po završetku radionice polaznik će biti upoznat s principima izrade prirodne kozmetike u edukacijsko rehabilitacijskom radu, materijalima, pomoćnim sredstvima, mjerama opreza i osnovama poznavanja eteričnih i baznih ulja kao i ostalih potrebnih sirovina za rad.
 
Sadržaj
  • Odabir i pravilno rukovanje sirovinama za izradu preparata prirodne kozmetike
  • Implementacija aktivnosti izrade prirodne kozmetike u edukacijsko rehabilitacijsko okruženje
  • Izrada jednostavnih preparata po zadanim receptima
 

Vrijeme održavanja 2.12.2022., 9-16h
Izvođači Nikolina Mihalić Kocijan, Mirjana Marojević
Kotizacija 800,00 kn/106 EUR
Maksimalan broj polaznika 16
Opterećenje 7 h
Rok prijave i uplate 25.11.2022.
Uplate se vrše na žiro račun Dnevnog centra za rehabilitaciju Mali dom-Zagreb: HR0324020061100910592.
Obvezno za svrhu navesti naziv edukacije i ime polaznika. Prijava će se smatrati pravovaljanom nakon izvršene uplate.