Implementacija razvojnih i funkcionalnih ciljeva u kontekstu aktivnosti

Sadržaj
Cilj ovog webinara je na primjeru jedne aktivnosti objasniti razliku između razvojnih i funkcionalnih ciljeva odnosno kako te ciljeve integrirati u smisleni edukacijski proces, uzimajući u obzir djetetove snage, interese i potrebe.
Vrijeme održavanja Potraži raspored održavanja webinara.
Izvođači Nikolina Mihalić Kocijan
Kotizacija Webinar je besplatan.
Maksimalan broj polaznika
Opterećenje
Rok prijave Nakon odgledanog webinara i popunjavanja evaluacije dobiti ćete potvrdnicu na email kojim ste se registrirali. Sami možete zatražiti vrednovanje webinara pri nadležnoj Komori.
Prijave su zatvorene