Senzorno učenje

Sadržaj
Na koji način korisnici sa senzoričkim i drugim utjecajnim teškoćama stječu iskustva nužna za razvoj i učenje?
Sa kojim izazovima se susrećemo u radu s učenicima koji su u senzomotoričkoj fazi učenja?
Koje strategije podučavanja možemo koristiti u radu sa učenicima u senzomotoričkoj fazi učenja?
O ovim ćemo pitanjima diskutirati kroz temu novog webinara: Senzorno učenje.
Vrijeme održavanja Potraži raspored održavanja webinara.
Izvođači Martina Celizić, Senada Jagar i Andrea Paulik
Kotizacija Webinar je besplatan.
Maksimalan broj polaznika
Opterećenje
Rok prijave Nakon odgledanog webinara i popunjavanja evaluacije dobiti ćete potvrdnicu na email kojim ste se registrirali. Sami možete zatražiti vrednovanje webinara pri nadležnoj Komori.
Prijave su zatvorene