Univerzalni dizajn za učenje i primjena kreativnih medija u edukaciji i rehabilitaciji

Sadržaj
Ovaj webinar predstavlja edukacijski pristup koji se oslanja na mnogostruke reprezentacije edukacijskog sadržaja i višestruke načine za izražavanje, fizičku aktivnost i sudjelovanje, omogućujući tako svakom učeniku aktivno učenje i jednake mogućnosti za stjecanje znanja. Nakon uvodnog dijela koji opisuje što je UDL, tijek njegovog povijesnog razvoja, temeljne postavke i zašto je potreban, slijede zanimljivi primjeri iz prakse implementacije UDL metode u kombinaciji s metodama i tehnikama ekspresivnih terapija s djecom i mladima s višestrukim teškoćama.
Vrijeme održavanja Potraži raspored održavanja webinara.
Izvođači Margareta Vidmar i Ivana Macokatić
Kotizacija Webinar je besplatan.
Maksimalan broj polaznika
Opterećenje
Rok prijave Nakon odgledanog webinara i popunjavanja evaluacije dobiti ćete potvrdnicu na email kojim ste se registrirali. Sami možete zatražiti vrednovanje webinara pri nadležnoj Komori.
Prijave su zatvorene