Vještine hvatanja u aktivnostima svakodnevnog života: procjena i postupci poticanja u dječjoj dobi

Edukacija će pružiti teorijska i praktična znanja iz vještina hvatanja u aktivnostima svakodnevnog života.

Teoretske postavke bit će praćene praktičnim radionicama, diskusijama i analizama video snimaka.

Sudionici će također dobiti uvid u elemente procjene vještina hvatanja u dječjoj dobi te osobito na specifičnosti procjene u aktivnostima svakodnevnog života.
 
 
Sadržaj
  • RAZVOJ VJEŠTINA HVATANJA
  • KLASIFIKACIJA HVATOVA
  • VJEŠTINE HVATANJA U AKTIVNOSTIMA SVAKODNEVNOG ŽIVOTA
  • PROCJENA VJEŠTINA HVATANJA U DJEČJOJ DOBI
  • POTICANJE VJEŠTINA HVATANJA
  • ANALIZA VIDEO SNIMKI

Obavijest o edukaciji VH
Program edukacije VH

 
Vrijeme održavanja -
Izvođači Dubravko Jurišić
Kotizacija 1.850,00 kn
Maksimalan broj polaznika 15
Opterećenje 24 h
Rok prijave
Prijave su zatvorene